مون لمپ یا ماه تابان شب خوابی است حجم سه بعدی با ماه آسمان که با دستگاه پرینتر سه بعدی ساخته می شود که گروه ایده هنر می تواند تصویر عکس شما را نیز روی آن به صورت سه بعدی چاپ سه بعدی کند.

نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36